Select Page

Ophena

 


Arbetsgrupp

Sarah Bengtsson – Digital designer
Linus van der Putten – Digital designer

Verktyg
Sketch & Illustrator

I ett samarbete med Chalmers Ventures var vårt uppdrag att ta fram en grafisk profil, logotyp och hemsida för startupföretaget Ophena. Företaget utvecklar en exklusiv säkerhetsstigbygel med en helt ny design och teknik för högre säkerhet.

Omvärldsanalyser och undersökningar bland ryttare startade igång vårt arbete med Ophenas nya identitet. Vi strävade efter att skapa en exklusiv känsla och samtidigt öka kommunikationen om produkten ut mot kund. Vi insåg ganska snabbt hur mycket värde det finns i att träffa kunden kontinuerligt under ett projekt för att bolla idéer och samtidigt få bekräftelse på att man stävar åt samma håll.

Passion, enkelhet och exklusivitet blev värdeorden vi utgick ifrån i våra färgval, typografi och i skapandet av den nya logotypen i form av en häst. Vi satte ihop en grafisk manual för att guida Ophena genom deras nya identitet och jag filmade rörligt material som sedan blev en film för webbplatsen, just för att ge de där lilla extra.