Select Page

Iplay

Uppdrag

I ett samarbete med appen Iplay var vår uppgift att förbättra deras nuvarande landningssida och uppdatera den enligt deras nya grafiska profil. Det var även viktigt med fokus på call to action samt att sidan skulle vara mobilanpassad.

Arbetsprocess

Att förtydliga budskapet om Iplay var det första vi valde att fokusera på då ett av målen med projektet var att öka antalet app nerladdningar. Därtill hörde även att komma fram till vilken målgrupp vi ville rikta vår information till då Iplay har många olika typer av användare. Utifrån en tidigare undersökning av Iplay och omvärldsanalyser skapade vi tre olika typer av personas som vi sedan utformade webbplatsen utifrån.

Lösning

Vi valde att skala av den dåvarande landningssidan och fokusera på att tydliggöra information och göra den lättare för användaren att navigera sig i. I mobilvyn flyttade vi ner menyn till högra hörnet för att lättare nå den med tummen men också för att frigöra utrymme i toppen där vi kunde lägga en call to action knapp som hela tiden följer med på sidan just för att öka antalet nerladdningar.

 

Arbetsgrupp

Sarah Bengtsson – Digital Designer

Karl-Anton Svensson – Digital Designer

Verktyg

Sketch