Select Page

Friend Zone

Uppdrag

Ett individuellt skolprojekt där vi hade en vecka på oss från idé till slutprodukt. Målet var att designa en digital tjänst som på något sätt skulle hjälpa elever som ville göra praktik utomlands inom kreativa områden, antingen före, under eller efter själva praktiken.

Arbetsprocess

Jag startade processen med att försöka sätta mig in i scenariot av att faktiskt göra praktik i ett annat land och funderade just över vad man skulle önskat och saknat. Jag gjorde tre intervjuer med personer som har erfarenheter av att just flytta till ett nytt land för jobb och praktik. Insikterna jag fick ifrån detta var framförallt att det kunde kännas ganska ensamt i början och att det var svårt att träffa människor utanför arbetet för att komma in i det lokala sociala livet.

Lösning

Enkelhet, Socialt, Spontant blev mina värdeord för appen. Min idé blev att skapa en social tjänst som möjliggör att enkelt kunna ta kontakt med människor som befinner sig nära dig för att hitta nya vänner att umgås med. Tanken är att de människor som redan bor i staden ska kunna bjuda in nyinflyttade studenter till ett mer socialt liv.

Arbetsgrupp

Sarah Bengtsson – Digital Designer

Verktyg

Sketch, Illustrator, Flinto